تولید بیش از 12 میلیون مگاوات ساعت در بزرگترین نیروگاه برق کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند ، تولید بزرگترین نیروگاه برق کشور از مرز 12 میلیون مگاوات ساعت گذر کرد. نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) از ابتدای سال جاری بطور خالص 12.123.700 مگاوات ساعت انرژی الکتریکی را به شبکه سراسری برق کشور تحویل داده است. این مهم در حالی محقق شده است که 3 واحد گازی این نیروگاه در سال 1401 تحت عملیات تعمیرات اساسی قرارگرفته و تعمیرات اساسی 2 وحد گازی دیگر نیز تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.
نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)