آغاز برنامه های تعمیراتی و آماده سازی واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت

به گزارش روابط عمومی  شرکت مدیریت تولید برق دماوند ، با توجه به پایان فصل پرمصرف سال و مطابق با برنامه ریزی های بعمل آمده و  به منظور حفظ پایداری تولید نیروگاه ،  عملیات تعمیرات اساسی و آمده سازی واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) در دستور کار قرار گرفته است.
به همین منظور انجام عملیات تعمیرات اساسی 33000 ساعته  (HGPI)سه واحد گازی از ابتدای آذر ماه بصورت متوالی آغاز و تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید.شایان ذکر است مدت زمان در نظر گرفته شده برای هر عملیات تعمیرات اساسی 35 روز می باشد.
همچنین علاوه بر این ، تعمیرات اساسی 100 هزار ساعته یک واحد بخار نیز طی یک عملیات 90 روزه در 
برنامه های تعمیراتی و آماده سازی واحدهای نیروگاه در نیمه دوم سال جاری گنجانده شده  و عملیاتی خواهد شد.
 

نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت