آمادگی حداکثری تمامی واحدهای بزگترین نیروگاه برق کشور بازگشت به مدار2 واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)

در راستای حفظ آمادگی حداکثری و پایداری تولید در فصل پر مصرف سال ، 2 واحد گازی این نیروگاه در روز سه شنبه 8 خرداد ماه به مدار تولید بازگشته و به شبکه سراسری برق کشور متصل شدند. جمال آریایی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق دماوند  با اعلام این خبر افزود: واحد گازی G12 به دلیل آسیب ترانس اصلی از مدار خارج شده بود  که با تامین یک ترانس جدید در کوتاه ترین زمان ممکن جایگزین و این واحد به مدار تولید بازگشت.همچنین واحد گازی G19  که مطابق با برنامه ریزی ها تحت  عملیات تعمیرات اساسی قرار گرفته بود نیز با موفقیت به شبکه سراسری متصل گردید . لازم بذکر است تعمیرات اساسی بویلر متناظر  این واحد نیز همزمان توسط پرسنل تعمیرات شرکت مدیریت تولید برق دماوند انجام و در حال حاضر تمامی واحدهای این نیروگاه در مدار تولید قرار دارند. نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) به عنوان بزگترین نیروگاه برق کشور با ظرفیت نامی 2868 مگاوات دارای 12 واحد گازی و 6 واحد بخار است که نقش بسزایی را در تأمین برق مصرفی کشور به عهده دارد.

نیروگاه دماوند