رشد تولید در بزرگترین نیروگاه برق کشور در سال ۱۴۰۲

تولید نزدیک به ۱۵ میلیون مگاوات انرژی در نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند، نیروگاه ۲۸۶۸ مگاواتی شهدای پاکدشت (دماوند) به عنوان بزرگترین نیروگاه حرارتی برق کشور در سال گذشته موفق به تولید ۱۴.۹۵۴.۵۶۶ مگاوات ساعت انرژی شد. این میزان تولید انرژی بیانگر افزایش رشد ۱ درصدی تولید نسبت به سال ۱۴۰۱ در این نیروگاه می باشد. این مهم در شرایطی رقم خورده است که تعداد ۵ واحد گازی و ۱ واحد بخار این نیروگاه در سال گذشته تحت عملیات تعمیرات اساسی قرار گرفته بودند. لازم به ذکر است نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) شامل ۱۲ واحد گازی و ۶ واحد بخار می باشد.