تولید بیش از چهارده میلیون مگاوات ساعت انرژی در نیروگاه شهدای پاکدشت(دماوند)

نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) به عنوان بزرگترین نیروگاه برق کشور،موفق به تولید خالص 14.800.255 مگاوات ساعت انرژی در سال 1401 گردید.
مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق دماوند، مهندس آریایی با اعلام این خبر افزود: میزان آمادگی ابراز شده به شبکه سراسری برق کشور بیش از 16.950.000 مگاوات ساعت انرژی بوده که میزان 9.936.372 مگاوات در واحدهای گازی و 4.863.883 مگاوات ساعت انرژی در واحدهای بخار این نیروگاه ابراز شده است. 
لازم بذکر است در سال گذشته مطابق با برنامه ریزی های از پیش تعیین شده تعداد 5 واحد گازی و 1 واحد بخار این نیروگاه تحت عملیات تعمیرات اساسی قرار گرفته است.

نیروگاه دماوند