انجام اورهال واحد 5 بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) توسط كاركنان نيروگاه

اورهال واحد 5 بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت كه از تاريخ 97/11/14 آغاز شده بود به همت کارکنان متخصص و خدوم شرکت مدیریت تولید برق دماوند در تاريخ 97/12/06 پايان يافته و واحد مذكور در تاريخ 97/12/07 با شبكه سراسري سنكرون گرديد لازم بذکر است تعمیرات اساسی این واحد در باره زمانی 22 روز انجام شد که این مدت نسبت به برنامه45 روزه تعیین شده از سوی مدیریت شبکه 23 روز کمتر بوده است و در نوع خود کورد جدیدی محسوب میگردد. بدینوسیله از زحمات تک تک همکاران که در این پروژه سهیم بوده و همچون همیشه باعث افتخار و سربلندی شرکت و نیروگاه گردیدند قدردانی و تشکر می نماییم.