صفحه مشاهده لیست آگهی ها

آگهي مزايده عمومي شماره 99/002
فروش چهار دستگاه الکتروموتور کارکرده مربوط به CWP واحدهای بخار نیروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) مدل (1150KW ، 6.6KV – TYPE HSCT)
آگهی مناقصه شماره 007 م 98
ارائه خدمات سرویس دهی (تاکسی سرویس) به پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) جهت سال 99-98
آگهی مناقصه شماره 006 م 98
تهیه مواد اولیه و مصرفی ، طبخ و توزیع غذای پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند)جهت سال 99-98
آگهی تمدید مناقصه 005م98-1
خريد2آيتم کابل های مورد نياز انجام عملیات کابل کشی و انتقال سیگنالها جهت رویت پذیری توسط دیسپاچینگ ملی در نيروگاه
آگهی تمدید مناقصه 004م98-1
آگهي تمدید مناقصه خريد10آيتم تجهیزات مورد نياز انجام عملیات کابل کشی و انتقال سیگنالها جهت رویت پذیری توسط دیسپاچینگ ملی در نيروگاه
005م98-1
خريد2آيتم کابل های مورد نياز انجام عملیات کابل کشی و انتقال سیگنالها جهت رویت پذیری توسط دیسپاچینگ ملی در نيروگاه
004م98-1
آگهي تمدید مناقصه خريد10آيتم تجهیزات مورد نياز انجام عملیات کابل کشی و انتقال سیگنالها جهت رویت پذیری توسط دیسپاچینگ ملی در نيروگاه
تمدید مناقصه عمومي شماره 003م98
شركت مديريت توليد برق دماوند در نظر دارد ارائه خدمات سرويس دهي(تاكسي سرويس) به پرسنل خود در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند) را جهت سال99-98 از طريق برگزاري مناقصه عمومي، براساس شرایط و مشخصات موجود در اسناد مناقصه و طرح قرارداد، به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
مناقصه عمومي شماره005م 98
خريد2آيتم کابل های مورد نياز انجام عملیات کابل کشی و انتقال سیگنالها جهت رویت پذیری توسط دیسپاچینگ ملی در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
مناقصه عمومي شماره004م 98
خريد10آيتم تجهیزات مورد نياز انجام عملیات کابل کشی و انتقال سیگنالها جهت رویت پذیری توسط دیسپاچینگ ملی در نيروگاه
003م98-1
تمدید زمان مناقصه ارائه خدمات سرويس دهي(تاكسي سرويس) به پرسنل نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
003م98
ارائه خدمات سرويس دهي(تاكسي سرويس) به پرسنل نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
015الف98
اجرای پروژه انتقال هوای فشرده از واحد یک گازی به کمپرسورخانه بخار طبق مشخصات مندرج در شرح خدمات فنی پیوست
002م98
انجام عملیات سرویس، نگهداری وتعمیرات اسپیلت ها وکولرهای گازی نیروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
تجدید001م98
کرایه تعدادی اتوبوس (VIP) ولوو، اسكانيا يا بنز 457 بياباني مدل92 و مینی بوس هیوندائی مدل 92 به بالا، خودروي سواري پژو و سمند مدل بالای95(مجهز به دو ايربگ جلو) با كيفيت استاندارد، جهت انجام سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت
001م98
کرایه تعدادی اتوبوس (VIP) ولوو، اسكانيا يا بنز 457 بياباني مدل92 و مینی بوس هیوندائی مدل 92 به بالا، خودروي سواري پژو و سمند مدل بالای95(مجهز به دو ايربگ جلو) با كيفيت استاندارد، جهت انجام یکسال سرویس ایاب و ذهاب پرسنل نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
تجدید038الف97
اين شركت در نظر دارد انجام عملیات اجرای یک لایه رابر لاینینگ در ستون های میکسبد واحدهای بخار نيروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) را براساس شرح خدمات فنی پیوست، از طريق اخذ استعلام بهاء انجام نمايد.لذا خواهشمند است پيشنهاد خود را جهت ارائه خدمات تعيين شده زیر حداكثر تا تاريخ07/02/1398 اعلام فرمایید.
001ف98
آگهي فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی مشاورانIMS
003الف98
اين شركت قصد دارد خدمات تصویر برداری از کنفرانس نیروگاههای کشور را براساس شرح فرم پیوست از طريق اخذ استعلام بهاء انجام نمايد، لذا خواهشمند است پيشنهاد خود را جهت ارائه خدمات تعيين شده زير حداكثر تا تاريخ28/01/1398 اعلام و به صورت پاكت در بسته به آدرس نيروگاه ارسال
002الف98
اين شركت قصد دارد خدمات غرفه بندی فضای نمایشگاه جانبی کنفرانس نیروگاههای کشور را براساس شرح فرم پیوست از طريق اخذ استعلام بهاء انجام نمايد لذا خواهشمند است پيشنهاد خود را جهت ارائه كالا و خدمات تعيين شده زير حداكثر تا تاريخ28/01/1398 اعلام و به صورت پاكت در بسته به آدرس نيروگاه ارسال فرمایید
038الف97
عملیات اجرای یک لایه رابر لاینینگ در ستون های میکسبد واحدهای بخار طبق شرح ومشخصات فنی پیوست
037الف97
انجام عملیات تعمیر و رنگ آمیزی کانکس های خدمات نیروگاه
009م97-1
تمدید مهلت تسلیم پاکات مناقصه تأمين نيروي انساني خدماتي مورد نياز خود در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
010م97
انجام عمليات خدمات ساختمانی(سیویل) سالانه نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت(دماوند)
009م97
شركت مديريت توليد برق دماوند در نظر دارد تأمين نيروي انساني خدماتي مورد نياز خود در نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند) را جهت سال98 از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط بر اساس شرایط و مشخصات موجود در اسناد مناقصه وطرح قرارداد واگذار نمايد
008م97
خرید، نصب، راه اندازي و آموزش سيستم composer V4.3 نيروگاه سيكل تركيبي شهداي پاكدشت (دماوند)
031الف97
عملیات نمونه برداری وانجام تست های یونی و میکروبی از نمونه آب های خام ورودی به تصفیه خانه بخار، چاه های7و8-سدماملو-چاه خاتون آباد- کلین درین-استخر جذبی و تبخیری- تصفیه خانه پساب-پسابRO تصفیه خانه بخار نیروگاه طبق شرح و مشخصات فنی پیوست
030الف97
اين شركت قصد دارد انجام عمليات اجراي آبرساني به ساختمان كوره عمليات حرارتي از مسير آبرساني مشخص شده به صورت دفنی و زیرزمینی را بهمراه تهیه مصالح و اجرای لوله گذاری خاکی شامل اتصالات و کلیه عملیات مربوطه را بطور کامل و کلید در دست و با رعایت استانداردهای نیروگاهی، از طريق اخذ استعلام بهاء انجام نمايد.لذا خواهشمند است پيشنهاد خود را جهت ارائه خدمات تعيين شده زیر حداكثر تا تاريخ02/10/1397 اعلام و در غير اينصورت نسبت به تكميل بند سه اقدام فرمائيد.
028الف97
انجام عملیات اندازه گیری و بررسی هارمونیکی سیستمUV تصفیه خانه بخار نیروگاه براساس شرح مشخصات فنی پیوست.